O想aviatsiya agentligi
Davavianazorat

IKAO Davlat komissiyasi

Bosh / Faoliyat / IKAO Davlat komissiyasi

IKAO ishlari bo惣icha O想bekiston Respublikasi Davlat komissiyasi O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yili 07-iyun 271-son Qarori bilan, 徹想bekiston havo yo鼠lari milliy aviakompaniyasi huzurida tuzilgan. 1998 yili 16-iyunda O想bekiston Respublikasi parvozlar xavfsizligini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi (Davavianazorat) tuzilgandan keyin, O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 14 avgust 349-son Qarori bilan IKAO ishlari bo惣icha O想R Davlat komissiyasi Davavianazorat huzurida faoliyatini boshladi. Davlat komissiyasining raisi etib Davavianazorat boshlig段 tasdiqlandi.

Davlat komissiyasi respublikada havo mintaqasidan foydalanish va fuqaro aviatsiyasi Xalqaro tashkilotlari masalalari bo惣icha davlatning vakolatli organi hisoblanib, uning bajarilishi barcha vazirliklar, idoralar va kontsernlar tomonidan majburiydir.

Quyidagilar Davkomissiyasining bosh vazifasi hisoblanadi:
-xalqaro fuqaro aviatsiyasi doirasida uzoq muddatli siyosatni amalga oshirish va havo mintaqasi hamda kelgusida rejalashtirishni boshqarish;
-fuqaro aviatsiyasi xalqaro tashkilotlarining vakolatxonalari va IKAO faoliyatining barcha sohalarida O想bekiston Respublikasi tomonlari manfaatlarini himoya qilishni ta僧inlash;
-xalqaro tajribalardan foydalanish va o喪ganish, xalqaro hamjamiyatda respublikaning rolini oshirish;
- O想bekiston Respublikasiga qo壮hilgan, fuqaro aviatsiyasi doirasida 1944 yil Chikago konventsiyasi va fuqaro aviatsiyasi doirasidagi boshqa konventsiyalardan chiqqan, O想bekiston Respublikasi vazifalarni bajarish va huquqlarni amalga oshirish bo惣icha tegishli vazirlik, idora va boshqa boshqaruv organlari tadbirlarini muvofiqlashtirish va ularning bajarilishini nazorat qilish;
Davkomissiyaning bajaruvchi organi bo鼠ib ijrochi kotib va uning o喪inbosari boshqaradigan kotibiyat hisoblanadi.
Davkomissiyasi uning zimmasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirish uchun:
-IKAO masalalari bo惣icha o想aro harakat qiluvchi vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish masalalarida Komissiya uchun takliflar ishlab chiqiladi va Komissiyaning topshirig段 bilan bunday faoliyatning zarur kelishuvlari amalga oshiriladi.
-IKAOning ishchi organlarida, boshqa xalqaro tashkilotlarda, shuningdek davlat organlarida va jamoat tashkilotlarida belgilangan tartibda subyekt sifatida chiqadi va yozishmalarni amalga oshiradi.
IKAO faoliyatini o喪ganib chiqadi va tahlil qiladi.
1944 yil Chikago Konventsiyasidan kelib chiqib, vazifalari doirasida takliflar va tadbirlar tayorlash bo惣icha rahbarlikni amalga oshiradi.
-IKAO Assambleyasi Sessiyasi kun tartibidagi masalalarni davlat nuqtai nazarida ishlab chiqishni, kelishuvini va oldinga siljishini, shuningdek Assambleya qarorlarini amalga oshirilishini tashkillashtiradi.
-IKAO tomonidan o奏kaziladiga tadbirlarda O想bekiston Respublikasi delegatsiya vakillari (mutaxassislari) ishtiroki to組池isida takliflarni belgilangan tartibda tayorlaydi va taqdim etadi, bunday delegatsiyalarning ushbu tadbirlarda tashabbusli takliflari va o喪nilarini ishlab chiqish tashkil qilinadi;
-IKAO xujjatlari, amaldagi Tavsiya va Standartlarini davlatimizda joriy etish bilan bog値iq, Komissiya qarorlarini bajarishni tashkil qiladi, shuningdek tegishli vazirlik va idoralar bilan IKAOning tegishli xujjatlarini amalda qo鼠lash va o喪ganishda hamkorlik ko喪satadi.
-IKAO tadbirlarida ishtirok etuvchi Respublikadagi fuqaro aviatsiyasi organlari, tegishli vazirlik va idoralar bilan delegatsiyalarning hisobotlarini taqdim etish;.
-fuqaro aviatsiyasi doirasida xorij tajribalaridan foydalanish bo惣icha IKAO Kotibiyatining takliflarini Respublika vazirlik va idoralariga yo創altirishni tashkillashtiradi.
-IKAO faoliyati bilan bog値iq, shuningdek respublikadagi aloqador bo鼠gan tegishli vazirlik va idoralar IKAO rasmiy xujjatlari bilan bog値iq masalalar bo惣icha axborot ma鼠umotnoma materiallarini yetkazishni tashkil etadi.
-xujjatlarning ma鼠umotnoma fondini tegishli tomonlar bilan tuzib chiqish va foydalanishni ta僧inlaydi. IKAOning rasmiy xujjatlarida nazorat nushalarini olib boradi.
-IKAO Amaliy Tavsiya va Standartlarini ko喪ib chiqish va tahlilni hamda bu masalada davlat tomonida turib, IKAOning ishchi organlariga o想 vaqtida yetkazilishini muvofiqlashtiradi.
-IKAO talablari bilan va respublikada amal qiluvchi, qoidalar o喪tasidagi farqlarning ro惣xatini belgilangan tartibda tayorlab IKAOga taqdim etishni ta僧inlaydi.
-O想R FA manfaatlaridan kelib chiqib IKAO tomonidan o奏kaziladigan seminarlarda, konferentsiyalarda, yig段lishlarda, majlislarda va boshqa tadbirlarda qatnashadi.
- O想bekiston Respublikasi xududida xorijiy davlatlar havo kemalari bilan bog値iq aviatsiya xodisalarini tekshirish natijalari bo惣icha, shuningdek fuqaro aviatsiyasi faoliyatiga noqonuniy aralashuvi xujjatlari bo惣icha materiallar va hisobotlarni IKAOga tayorlash va taqdim etishda qatnashadi.
- O想bekiston Respublikasi o想ining xududida fuqaro havo kemasida sodir bo鼠gan aviatsiya xodisalari bo惣icha avvaldan va axborot hisobotlarini, shuningdek fuqaro aviatsiyasi faoliyatiga noqonuniy aralashuvi xujjatlarini IKAOga taqdim etadi.
-idoralararo ishchi guruhining ishlarini muvofiqlashtiradi va ularga zarur yordamlarni ko喪satadi. -radionavigatsiya tizimidan foydalanish va tuzish doirasida O想bekiston Respublikasi korxona, tashkilot va idoralari xalqaro hamkorligini muvofiqlashtirish masalalari, radionavigatsiya masalalari bo惣icha Qo僧ita ishlani, shuningdek navigastiya axborotlarida fuqaro va harbiy talablarni ta僧inlash hamda radionavigatsiya dalalarida yaxlitligini tuzish bo惣icha respublikadagi muvofiqlashtirish ishlarini tashkillashtiradi.
-radionavigatsiya masalalari bo惣icha xalqaro va milliy tashkilotlar tomonidan o奏kaziladigan tadbirlarda O想bekiston Respublikasi vakillari (mutaxassislari) delegatsiyalarining ishtiroki to組池isida takliflarni belgilangan tartibda tayorlaydi va taqdim etadi.
-IKAO faoliyati bilan bog値iq masalalar bo惣icha Xalqaro Aviatsiya Qo僧itasi (XAQ) bilan o想aro hamkorlikni amalga oshiradi.
-IKAO talablari va tavsiyalarini hisobga olgan holda, O想bekiston Respublikasining boshqa davlatlar o喪tasida havo xabarlari doirasidagi idoralararo kelishuvlarni ishlab chiqishda ko僧aklashadi.
-havo xabarlari doirasidagi O想bekiston Respublikasi bilan boshqa davlatlar o喪tasida idoralararo va boshqa kelishuvlarni O想R ekspluatantlari IKAO ro惣xatidan o奏kazishni amalga oshiradi.
-Chikago Konventsiyasiga muvofiq O想bekiston Respublikasida qabul qilingan, tashish to組池isida IKAOga taqdim etish ko想da tutilgan, xalqaro havo xabarlari bilan band, Kelishilgan davlatlar aviakorxonalari bo惣icha xarajatlar va moliyaviy ma鼠umotlar statistikasi majburiyatlarini bajarish ta僧inlanadi.

IKAO ishlari bo馳icha O築R Davlatkomissiyasi tarkibi:

1. Tashqi aloqalar Vaziri o池inbosari

2. Mudofaa Vaziri o池inbosari

3. Ichki ishlar Vaziri o池inbosari

4. Adliya Vaziri o池inbosari

5. Moliya Vaziri o池inbosari

6. Sog値iqni saqlash Vaziri o池inbosari

7. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri o'rinbosari

8. Favqulodda vaziyatlar Vaziri o池inbosari

9. Milliy xavfsizlik xizmatlari Raisi o池inbosari

10. Davlat bojxona qo知itasi Raisi o池inbosari

11. O築gidromet Bosh Direktori o池inbosari

12. Milliy Aviakompaniya Bosh Direktori o池inbosari

13. O築aeronavigatsiya Markazi Direktori o池inbosari

Ko祖hirilsin
O'lcham: 209.8 kb Format: pdf

Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 29 04 2019 19:38:27.

— Foydali Havolalar