Tekshiruv natijlari

"UZROSAVIA" MCHJ texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotining tekshiruvi to‘g‘risida

2020 yildagi “O‘zaviatsiya” agentligining tashkiliy tadbirlar rejasiga va “O‘zaviatsiya” agentligi direktorining 2020 yil 17 fevraldagi Ko‘rsatmasiga muvofiq “UZROSAVIA” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotni 2020 yil 19 fevraldan 21 fevralgacha tekshiruvi o‘tkazildi.

Tekshirish natijalari bo‘yicha UZROSAVIA” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2013y. 354-sonli tasdiqlangan qarori “Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkilotlarini sertifikatlar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizom” talablariga muvofiqligi aniqlandi.

"Qarshi" aerodromida sertifikatsiya tekshiruvi

“Uzaviatsiya” agentligi direktorining 2019 yil 7 noyabr 31-sonli Ko‘rsatmasiga asosan 2019 yil 13-15 noyabr kunlari «Qarshi» aerodromida sertifikatsiya tekshiruvi o‘tkazildi. Olib borilgan tekshiruv natijasiga asosan «Qarshi» aerodromining 18-AD sonli sertifikatining muddati 2021 yil 21 otyabrgacha uzaytirildi. Hozirgi kunda “Qarshi halqaro aeroporti” MCHJ Boing-767, Boing-757, A-321 va A-320 turdagi havo kemalarini qabul qilish imkoniyatiga ega.

“An Rad-AERO” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot sertifikatining amal qilish muddatini uzaytirish

Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.6- sonli sertifikatining amal qilish muddatini uzaytirish munosabati bilan tushgan buyurtmaga muvofiq, 2019 yilning 13 avgustdan 14 avgustni ham qo‘shib ikki kun muddatga “An Rad-AERO” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotida sertifikatlash tekshiruvi o‘tkazdi Tekshirish natijalari bo‘yicha, “An Rad-AERO” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2013y. 354-sonli tasdiqlangan qarori “Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkilotlarini sertifikatlar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizom” talablariga muvofiqligi aniqlandi. “An Rad-AERO” MCHJ havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.6-sonli sertifikatining amal qilish muddati uch yilga 2022 yilning 18 avgustgacha uzaytirildi.

“UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot sertifikatining amal qilish muddatni uzaytirish

Boeing 737 samolyotlariga texnik xizmat ko‘rsatish uchun tushgan buyurtma munosabati bilan, havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.8- sonli sertifikatining tasdiqlangan faoliyatini kengaytirish uchun, 2019 yilning 19 iyundan 27 iyunni ham qo‘shib ikki kun muddatga “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotida inspeksiya tekshiruvi o‘tkazildi. Inspeksiya tekshiruvi natijalari bo‘yicha, “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2013y. 354-sonli tasdiqlangan qarori “Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkilotlarini sertifikatlar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizom” talablariga muvofiqligi aniqlandi. “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.8-sonli sertifikatining tasdiqlangan faoliyat sohalari ro‘yxatiga Boing 737-300/400/500 (CFM56) va Boing 737-600/700/800/900 (CFM56) samolyotlariga tezkor hamda hajmiy texnik xizmat ko‘rsatish degan qo‘shimcha kiritilgan.

“UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot sertifikatining amal qilish muddatni uzaytirish

Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.8- sonli sertifikatining amal qilish muddatni uzaytirish munosabati bilan tushgan buyurtmaga muvofiq, 2019 yilning 23 martdan 27 martni ham qo‘shib besh kun muddatga “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotida inspeksiya tekshiruvi o‘tkazildi. Inspeksiya tekshirish natijalari bo‘yicha, “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilotining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2013y. 354-sonli tasdiqlangan qarori “Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkilotlarini sertifikatlar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizom” talablariga muvofiqligi aniqlandi. “UAT” AK havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tashkilot O‘zR AQ-145TXK.8-sonli sertifikatining amal qilish muddati uch yilga 2022 yilning 10 aprelgacha uzaytirilgan.

«Nukus» aerodromida sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlari o‘tkazildi.

O‘zbekiston Respublikasi Davavianazorati Boshlig’ining 2018 yil 28 avgust 28 - sonli Ko‘rsatmasiga asosan 2018 yil 13 - 15 avgust kunlari «Nukus» aerodromida sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlari o‘tkazildi.

Sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlari O‘zbekiston Respublikasi Davavianazoratining 2018 yilgi asosiy tashkiliy yillik Rejasiga muvofiq olib borildi.

Sertifikati muddati uzaytirildi.

«Namangan» aerodromida sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlarini o‘tkazish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Davavianazorati Boshlig’ining 2018 yil 18 aprel 17-sonli Ko‘rsatmasiga asosan 2018 yil 01-03 iyun kunlari «Namangan» aerodromida sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlari o‘tkazildi.

Sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruvlari O‘zbekiston Respublikasi Davavianazoratining 2018 yilgi asosiy tashkiliy yillik Rejasiga muvofiq olib borildi.

Olib borilgan tekshiruvlar natijasiga asosan «Namangan» aerodromini sertifikatsiya va inspeksiya tekshirlari aktlari tayyorlanadi.
Sertifikati muddati uzaytirildi.

Urgench aerodromi sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruv natijalari

2017y. 21 – 23 iyun kunlari O‘zbekiston Respublikasi Davavaianat komissiyasi tomonidan Urgench aerodromi sertifikatsiya va inspeksiya tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnoma tayorlandi. Dalolatnomaga asosan komissiyaning tavsiyalarini bajarish bo‘yicha aniq muddatlari ko‘rsatilgan tadbirlar Rejasi tuzildi. Urgench aerodromini Sertifikati muddati 01.08.2020 yilgacha uzaytirildi.

Samarkand aerodromi sertifikatsiya tekshiruv natijalari

2017y. 26-28 aprel kunlari O‘zbekiston Respublikasi Davavaianat komissiyasi tomonidan Samarkand aerodromi sertifikatsiya tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnoma tayorlandi. Dalolatnomaga asosan komissiyaning tavsiyalarini bajarish bo‘yicha aniq muddatlari ko‘rsatilgan tadbirlar Rejasi tuzildi. Samarkand aerodromini Sertifikati muddati 06 iyun 2020 yilgacha uzaytirildi.

Urgench aerodromi va aeroportining inspektsiya tekshiruv natijalari

2016y. 25-27 may kunlari O‘zbekiston Respublikasi Davavaianat komissiyasi tomonidan Urgench aerodromi va aeroportining inspektsiya tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnoma tayorlandi. Dalolatnomaga asosan komissiyaning tavsiyalarini bajarish bo‘yicha aniq muddatlari ko‘rsatilgan tadbirlar Rejasi tuzildi.

MAI aviakompaniyasi sertifikatlash tekshiruvining natijalari

2016 yilning 3-5 may kunlari MAI aviakompaniyasining sertifikatlash tekshiruvi natijalari kompleks xulosasi tayorlandi.Xulosaga asosan MAI aviakompaniyasining ekspluatant sertifikati muddati 13.05.2019y.gacha uzaytirildi.

Andijon aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari

26-28 avgust 2015 yil Andijon aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvlari natijasi bo‘yicha O‘zR Davavianazorati komissiyasi tomonidan akt tayorlandi. Akt asosida komissiya tavsiyalarini aniq amalga oshirish muddati bilan bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi tayorlandi. Andijon aerodromi Sertifikat muddati 10 oktabr 2016 yilgacha uzaytirildi.

Nukus aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari

29-31 iyul 2015 yil Nukus aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvlari natijasi bo‘yicha O‘zR Davavianazorati komissiyasi tomonidan akt tayorlandi. Akt asosida komissiya tavsiyalarini aniq amalga oshirish muddati bilan bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi tayorlandi. Nukus aerodromi Sertifikat muddati 16 sentabr 2018 yilgacha uzaytirildi.

Termez aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari

16-18 iyun 2015 yil Termez aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvlari natijasi bo‘yicha O‘zR Davavianazorati komissiyasi tomonidan akt tayorlandi. Akt asosida komissiya tavsiyalarini aniq amalga oshirish muddati bilan bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi tayorlandi. Termez aerodromi Sertifikat muddati 31 iyul 2018 yilgacha uzaytirildi.

«Silk Road Cargo Business» aviakompaniyaning sertifikatsiyaviy tekshiruvining natijalari

«Silk Road Cargo Business» aviakompaniyasining 26-27 may 2015 yil sertifikatsiyaviy tekshiruvi natijalari bo‘yicha O‘zR Davavianazoratining komissiyasi tomonidan kompleks xulosa tayyorlandi. Milliy aviakompaniya sertifikati mudddati 8 iyun 2018 yilgacha uzaytirildi.

Namangan aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari

27-30 May 2015 yil Namangan aeroporti va aerodromini sertifikatsiyaviy va inspeksiyaviy tekshiruvlari natijasi bo‘yicha O‘zR Davavianazorati komissiyasi tomonidan akt tayorlandi. Akt asosida komissiya tavsiyalarini aniq amalga oshirish muddati bilan bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi tayorlandi. Namangan aerodromi Sertifikat muddati 1 iyun 2018 yilgacha uzaytirildi.

Farg’ona aeroporti va aerodromini inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari

25-27 fevral 2015 yil Farg’ona aeroporti va aerodromini inspeksiyaviy tekshiruvlari natijasi bo‘yicha O‘zR Davavianazorati komissiyasi tomonidan akt tayorlandi. Akt asosida komissiya tavsiyalarini aniq amalga oshirish muddati bilan bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi tayorlandi. Farg’ona aerodromi Sertifikat muddati 10 aprel 2018 yilgacha uzaytirildi.

Milliy aviakompaniyaning inspeksiyaviy tekshiruvining natijalari

«O‘zbekiston Xavo Yo‘llari» Milliy aviakompaniyasining 16-19 fevral 2015 yil inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari bo‘yicha O‘zR Davavianazoratining komissiyasi tomonidan kompleks xulosa tayyorlandi. Aktga asosan komissiya tavsiyalarini bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi aniq amalga oshirish muddati bilan tayyorlandi. Milliy aviakompaniya sertifikati mudddati 10 mart 2018 yilgacha uzaytirildi.

Navoi aeroporti va aerodromini inspeksiyaviy tekshiruvi

O‘zbekiston Respublikasi Davavianazoratining komissiyasi tomonidan Navoi aeroporti va aerodromidagi 10-12 sentabr 2014y. bo‘lib o‘tgan inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari bo‘yicha akt tayyorlandi. Aktga asosan komissiya tavsiyalarini bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi aniq amalga oshirish muddati bilan tayyorlandi. Navoi aerodromini Sertifikati muddati 31 oktabr 2017 yilgacha uzaytirildi.

Andijon aeroporti va aerodromini inspeksiyaviy tekshiruvi

O‘zbekiston Respublikasi Davavianazoratining komissiyasi tomonidan Andijon aeroporti va aerodromidagi 10-12 sentabr 2014y. bo‘lib o‘tgan inspeksiyaviy tekshiruvi natijalari bo‘yicha akt tayyorlandi. Aktga asosan komissiya tavsiyalarini bajarish bo‘yicha tadbirlar Rejasi aniq amalga oshirish muddati bilan tayyorlandi. Andijon aerodromini Sertifikati muddati 10 oktabr 2015 yilgacha uzaytirildi.

  Katalogni yuklab oling 1.92 Мб

Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 08.01.2022 09:46:26

Chop etiladigan nusxasi